Renhold

Renhold kan forenkle hverdagen

Mange mindre bedrifter har ikke et godt opplegg for hvordan renholdstjenester utføres, men innser at dette er noe som er en nødvendighet for bedriftens videre drift.

Man kan finne alle slags løsninger fra at man har en egen ansatt for å utføre renhold til at man ber en ansatt med en annen rolle til å ta renholdet på kveldstid. Noen benytter seg også av å tilby denne jobben til barn av ansatte som trenger en ekstra inntekt.

Denne typen løsninger betyr at dersom ansatte som vanligvis utfører denne jobben er syk eller av annen grunn er borte fra jobben, så kan man oppleve at renhold ikke blir utført i perioder.

Ikke alle har full kontroll over denne tjenesten når den håndteres på denne måten. Det finnes tilfeller hvor man for eksempel ikke tenker på at en ansatt har denne rollen når den ansatte slutter, og man opplever dermed at man over lengre tid ikke får utført rengjøring.…