Renhold

Renhold kan forenkle hverdagen

Mange mindre bedrifter har ikke et godt opplegg for hvordan renholdstjenester utføres, men innser at dette er noe som er en nødvendighet for bedriftens videre drift.

Man kan finne alle slags løsninger fra at man har en egen ansatt for å utføre renhold til at man ber en ansatt med en annen rolle til å ta renholdet på kveldstid. Noen benytter seg også av å tilby denne jobben til barn av ansatte som trenger en ekstra inntekt.

Denne typen løsninger betyr at dersom ansatte som vanligvis utfører denne jobben er syk eller av annen grunn er borte fra jobben, så kan man oppleve at renhold ikke blir utført i perioder.

Ikke alle har full kontroll over denne tjenesten når den håndteres på denne måten. Det finnes tilfeller hvor man for eksempel ikke tenker på at en ansatt har denne rollen når den ansatte slutter, og man opplever dermed at man over lengre tid ikke får utført rengjøring.

Dette kan skape frustrasjon både hos ledelse og ansatte da man ikke nødvendigvis får beskjed når tjenesten ikke blir utført. Ved å overlate rengjøringstjenester til ekstern leverandør, så slipper man denne frustrasjonen.

Da blir det denne leverandørens ansvar å sikre at rengjøring utføres i henhold til avtale slik at man hele tiden har et sundt og bra arbeidsmiljø.

I tillegg til at man da kan stole på at rengjøringen blir utført, så vil man få bedre kontroll over kostnadene forbundet med rengjøringen. Rengjøring er en tjeneste som fortjener regelmessig oppfølging slik at man kan sikre at hygiene og arbeidsmiljø ivaretas for alle de ansatte.

I mange bedrifter er det inneklimaet som må lide hvis man slurver med rengjøringen, men i flere bransjer kan det bety kroken på døra da man har krav til rengjøringen i forhold til å tilby den tjenesten man tilbyr. For eksempel gjelder dette restauranter, skoler og sykehus.

Renhold i bedrifter

Hvilket behov for renhold man har vil være avhengig av størrelsen på bedriften. Men selv små bedrifter må utføre regelmessig rengjøring for å ivareta et godt inneklima. Et godt inneklima skaper trivsel i tillegg til at man unngår at de ansatte utvikler plager knyttet til et redusert inneklima.

Renhold må være regelmessig og være tilpasset den typen aktivitet man har i bedriften. For eksempel er det et annet behov for rengjøring i et kontor hvor alle kun jobber på en PC i forhold til hvilken type rengjøring man har behov for i et produksjonslokale eller på et sykehus.

Renhold ved hjelp av egne ansatte

Hvis man benytter seg av egne ansatte for rengjøringstjenester, så ønsker man som oftest ikke å ha flere ansatte enn man trenger for å utføre tjenesten. Det betyr ofte at man har en ansatt som utfører rengjøringen, og det betyr at man ikke får dekket rengjøringsbehovet hvis denne personen er syk eller er borte fra jobben av andre grunner.

Hvis man skal ansette flere personer for å sikre at man har personer på jobb uansett om en er syk, så kan dette koste vesentlig mer enn det behøver å gjøre.

Renholdstjenester fra ekstern leverandør

Når man bestiller rengjøringstjenester fra en ekstern leverandør, så betyr det at den eksterne leverandøren vil finne en erstatning for personer som er syke eller borte fra jobben av andre grunner.

I tillegg til at man vet at det alltid vil være personer på jobb som utfører rengjøringen, så vil du også motta en forutsigbar faktura på tjenesten som leveres slik at du til en hver tid vet hva renholdstjenesten koster bedriften. Dette er vesentlig enklere å administrere enn om man selv ansetter personer som skal utføre denne jobben.