Hva er egentlig barnerett

Hva er egentlig barnerett?

Barns rettigheter skal ivaretas av rettsområdet barnerett. I forhold til barnets foreldre og samfunnet rundt barnet, skal dens behov og rettigheter opprettholdes og ivaretas. Dette rettsområdet er utrolig viktig og har en stor plass i det norske samfunnet. Lover som faller inn under barnerett er lover som regulerer:

Foreldreansvar Farskap Barnevern Samværsrett Barns strafferettslige stilling

I kjernen av dette rettsområdet finner man barneloven fra 1981 og barnevernsloven fra 1992. I korte trekk beskrives disse to lovene nedenfor. Har man behov for bistand som omhandler noe av disse områdene er det flere advokatfirmaer som er gode på barnerett, og kan hjelpe med det man trenger bistand til. Selv om man er usikker på om ens egen situasjon behøver juridisk bistand, kan man alltids ta en telefon for å få informasjon.…